Miesięczne archiwum: Grudzień 2014

Podziękowania za pomoc

Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc finansową i duchową, którą nam Państwo okazaliście wspomagając rehabilitację Iwonki. Dzięki Wam znalazłem nutkę nadziei na lepsze jutro, a życie mojej żony stało się pogodniejsze. Nie sposób ocenić, jak cenne jest dla nas Wasze wsparcie. Jestem szczęśliwy, że wokół nas jest tyle wrażliwych i oddanych ludziom potrzebującym pomocy osób i instytucji. Jestem przekonany, że bez Waszych środków finansowych rehabilitacja Iwony nie miałaby szans. Mam nadzieję, że zechcecie nam towarzyszyć w dalszej drodze i wspólnie z nami podejmować walkę o całkowity jej powrót do zdrowia.Szczególne podziękowania kierujemy do pracowników oddziału neurologii szpitala w Stalowej Woli oraz wszystkich przyjaciół i znajomych.

Franciszek Herdzik z rodziną

Dzięki Waszej pomocy  Iwonka mogła skorzystać we wrześniu i grudniu 2016 roku z fachowej rehabilitacji   w Ośrodku Rehabilitacyjny ” Neuron” w Małym Gacnie .

Podobny obraz